Default Header Image

scurt-istoric

Istoricul Disciplinei de hematologie

Departamentul Medicină Internă

 

În anul 1991 a fost fondată Catedra Hematologie și Terapie de campanie, șeful catedrei fiind numit dr. hab. şt. med., profesor universitar Ion Corcimaru. În anul 1994 Catedra Hematologie și Terapie de campanie a fost comasată cu Catedra Oncologie și numită Catedra Hematologie și Oncologie, șeful catedrei fiind nominalizat dr. hab. şt. med., profesor universitar Ion Corcimaru. Şeful catedrei Ion Corcimaru activează în domeniul hematologiei din anul 1963, când a fost admis în doctorantură în Institutul de Hematologie şi Transfuziologie din or. Moscova. Din anul 1966 până la formarea catedrei, a fost șeful secţiei Hematologie a Institutului de Oncologic din Republica Moldova.

Din anul 2013 a fost redenumită ca Catedra de oncologie, hematologie şi radioterapie, cu șeful catedrei  dr. hab. şt. med., profesor universitar Ion Mereuţă. În anul 2017 Catedra respectivă a fost reorganizată cu formarea Disciplinei de hematologie în cadrul Departamentului Medicină Internă, șeful fiind numită dr. şt. med., conferențiar universitar Maria Robu.

În cadrul Disciplinei de hematologie current activează 9 colaboratori: şeful Disciplinei, conferențiar universitar Maria Robu, profesor consultant Ion Corcimaru, 3 conferenţiari universitari Vasile Musteaţă (șeful de studii), Larisa Musteaţă, Sanda Buruiană, 3 asistenţi universitari Maria Popescu, Natalia Sporîş, Victor Tomacinschii şi 1 laborant Zinaida Cheptene. Finisează doctorat fără frecvenţă Dna Aliona Golub, medic-hematolog din IMSP Institutul Oncologic.

Sarcinile Disciplinei sunt: instruirea universitară a studenţilor, instruirea postuniversitară prin rezidenţiat și educaţie medicală continuă.

Instruirea la disciplina/specialitatea Hematologie se efectuează la facultăţile Medicină nr. 1 şi 2, Sănătatea Publică și Departamentul de Educaţie Medicală Continuă. În cadrul Disciplinei îşi perfecţionează cunoştinţele medicii clinicieni de diferite specialități și cei din Medicina de laborator.

Bazele clinice ale disciplinei sunt IMSP Institutul Oncologic și IMSP Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui, înzestrate cu utilaj modern, fapt ce contribuie substanţial la calitatea instruirii studenţilor, rezidenţilor şi medicilor-cursanți de la Departamentul de Educaţie Medicală Continuă. Disciplina se află pe baza Departamentului Hematologie al IMSP Institutul Oncologic (mun. Chişinău, str. Nicolae Testemiţanu, 30).

Investigaţiile ştiinţifice, efectuate de colaboratorii Disciplinei, sunt consacrate studierii morbidităţii, particularităţilor clinice, perfecţionării metodelor de diagnosticare şi tratament ale limfoamelor maligne şi leucemiei mieloide cronice. Rezultatele investigaţiilor ştiinţifice au contribuit considerabil la sporirea eficacităţii tratamentului şi majorarea indicilor de supravieţuire a bolnavilor.  Datele ştiinţifice au fost publicate în peste 475 de lucrări, au constituit fundalul pentru elaborarea a 37 inovaţii, 2 invenţii și 6 monografii. Au fost susţinute 7 teze de doctor în ştiinţe medicale și o teză de doctor habilitat în ştiinţe medicale.

Colaboratorii Catedrei au participat la diferite foruri internaţionale (Italia: Roma - 2006/2016; România: Bucureşti - 2008, Sinaia - 2017/2018, Cluj-Napoca - 2018; Spania: Madrid - 2017; Ucraina: Kiev - 2017;  SUA: Houston- 2012; Germania: Mannheim - 2015/2018; Federația Rusă: Moscova - 2017) şi naţionale.

 

© USMF citește mai mult pe https://hematologie.usmf.md/ro/despre-disciplina-de-hematologie/scurt-istoric-usmf