Default Header Image

scurt istoric

În anul 1991 a fost fondată Catedra de hematologie și terapie de campanie de către dr. hab. şt. med., profesorul universitar Ion Corcimaru. Ulterior, în 1994, aceasta a fost comasată cu Catedra  de oncologie și, respectiv, denumită Catedra de hematologie și oncologie, iar în frunte avându-l în continuare pe Ion Corcimaru. Profesorul activează în domeniul hematologiei din anul 1963, când a fost admis în doctorat la Institutul de Hematologie şi Transfuziologie din or. Moscova. Din anul 1966 până la formarea Catedrei, a fost șeful Secţiei de hematologie a Institutului Oncologic din Republica Moldova.

Anul 2013 a fost marcat de schimbarea denumirii Catedrei în oncologie, hematologie şi radioterapie și de instituirea profesorului universitar Ion Mereuţă, dr. hab. şt. med., în funcție de șef al acesteia. În anul 2017, Catedra a fost reorganizată în Disciplina de hematologie în cadrul Departamentului Medicină Internă, iar funcția a fost preluată de conferențiarul universitar, dr. şt. med., Maria Robu.

Actualmente, în cadrul Disciplinei de hematologie activează 9 colaboratori: şeful Disciplinei - conferențiarul universitar Maria Robu; profesorul consultant Ion Corcimaru; 3 conferenţiari universitari - Vasile Musteaţă (șeful de studii), Larisa Musteaţă, Sanda Buruiană; 3 asistenţi universitari - Maria Popescu, Natalia Sporîş, Victor Tomacinschii şi 1 laborant - Zinaida Cheptene. Finalizează doctoratul fără frecvenţă dna Aliona Golub, medic-hematolog din IMSP Institutul Oncologic.

Sarcinile Disciplinei sunt: instruirea universitară a studenţilor (facultațile de Medicină nr. 1 și nr. 2, programul de studii Sănătatea Publică), instruirea postuniversitară prin rezidenţiat și educaţia medicală continuă (Departamentul de Educație Medicală Continuă). În cadrul Disciplinei îşi perfecţionează cunoştinţele medicii clinicieni de diferite specialități, precum și cei din Medicina de laborator.

Bazele clinice ale Disciplinei sunt: IMSP Institutul Oncologic și IMSP Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui, înzestrate cu utilaj modern, fapt ce contribuie substanţial la calitatea instruirii studenţilor, medicilor-rezidenţi şi medicilor-cursanți de la Departamentul de Educaţie Medicală Continuă. Disciplina se află în cadrul Departamentului Hematologie al IMSP Institutul Oncologic (mun. Chişinău, str. Nicolae Testemiţanu, 30).

Investigaţiile ştiinţifice, efectuate de colaboratorii Disciplinei, sunt consacrate studierii morbidităţii, particularităţilor clinice, perfecţionării metodelor de diagnosticare şi tratament ale limfoamelor maligne şi leucemiei mieloide cronice. Rezultatele investigaţiilor ştiinţifice au contribuit considerabil la sporirea eficacităţii tratamentului şi majorarea indicilor de supravieţuire a bolnavilor.  Datele ştiinţifice au fost publicate în peste 475 de lucrări, au constituit fundalul pentru elaborarea a 37 de inovaţii, 2 invenţii și 6 monografii. Au fost susţinute 7 teze de doctor în ştiinţe medicale și o teză de doctor habilitat în ştiinţe medicale.

Angajații Disciplinei au participat la diferite foruri internaţionale (Italia: Roma - 2006/2016; România: Bucureşti - 2008, Sinaia - 2017/2018, Cluj-Napoca - 2018; Spania: Madrid - 2017; Ucraina: Kiev - 2017;  SUA: Houston- 2012; Germania: Mannheim - 2015/2018; Federația Rusă: Moscova - 2017) şi naţionale.